Về Linovision

Được thành lập vào năm 2007, Linovision tự hào về việc thiết kế và sản xuất các sản phẩm video + IoT không dây.

 

Với chuyên môn về camera mạng AI, cổng quản lý đám mây IoT, công nghệ truyền dẫn không dây, hệ thống điện mặt trời, các giải pháp tích hợp đầy đủ của chúng tôi là những giải pháp linh hoạt và cạnh tranh nhất trên thị trường.

 

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật 24 giờ từ các nhóm của chúng tôi ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hãy tham gia cùng nhau để nâng cao vị thế kinh doanh của bạn ngay bây giờ!

About LINOVISION

Liên hệ chúng tôi

Đối với khách hàng quốc tế

E-mail: sales@Linovision.com

Điện thoại: +86 571 8670 8175

Địa chỉ: Số 181 Đường Vũ Xương, Tòa nhà 1 Thành phố Hàng Châu, 310013 Trung Quốc

Đối với Bắc Mỹ

E-mail: sales@hinovision.com

Điện thoại: +1 469-444-2999

Địa chỉ: 701 E. Plano Parkway Plano, TX 75074 Hoa Kỳ